RULLBORD. BYGGSÅG 220V

artikelnummer: 
83-31221
Grundavgift exkl moms: 
15,00
Per dag exkl moms: 
10,50
Första dagen inkl moms: 
32 kr
Följande dagar inkl moms: 
13 kr
Helg inkl moms: 
45 kr