RÄTSKIVA

artikelnummer: 
91-12100
Grundavgift exkl moms: 
44,00
Per dag exkl moms: 
42,00
Första dagen inkl moms: 
108 kr
Följande dagar inkl moms: 
53 kr
Helg inkl moms: 
160 kr